کرج،سه راه گوهردشت ، کوچه میثم 6
کارگاه برق خودرو
کارگاه مکانیک خودرو
برق صنعتی
کارگاه برق صنعتی
کلاس تئوری برق خودرو