کرج،سه راه گوهردشت ، کوچه میثم 6
پروانه تاسیس آموزشگاه
مدیر آموزشگاه
برق خودرو حجازی
آقای احمدیان plc
آقای محمدی مکانیک